Kurzové sázky

základní charakteristika 

Kurzová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti. Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen "kurz"), ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky.

Specifickým druhem kurzové sázky je živá kurzová sázka, kdy jsou sázky přijímány v průběhu konání sázkové příležitosti.