Jsme GMT Europe, a. s.

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří Institutu pro testování a certifikaci, a.s. (ITC)


ITC je pověřenou autorizovanou osobou Ministerstva financí ČR v rámci odborného posuzování a osvědčování hazardních her podle §3 odst. 2 písm. a) až e), internetových her a zařízení, jejich prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány dle zákona č. 186/2016 Sb.

Institutu pro testování a certifikaci je dále pověřen:

  • k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her (včetně her provozovaných jejich prostřednictvím)
  • k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů a her provozovaných prostřednictvím VHP ve smyslu ustanovení §1 odst. 2
  • k výkonu kontroly dodržování podmínek, uvedených v osvědčení o provozuschopnosti technických zařízení ve smyslu ustanovení § 45 zákona o loteriích č. 202/1990 Sb. a následných přechodných období.